600

نماینده رسمی

شركت ميزان بي نظير با دریافت گواهی تائید صلاحیت آزمایشگاه باستناد تبصره 3ماده 3 قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره 507 برای آزمون وسایل توزین وسنجش , مفتخر به انجام آزمون دوره اي وسایل توزین کلیه صنوف برای اولین باردرایران پس از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران درراستاي حفظ منافع ملي كشورو صاحبان دستگاه هاي توزين , طی سالهای 1383 و 1384در استان هاي تهران ، قزوين و زنجان می باشد .

ادامه مطلب

                                                

در شبکه های اجتماعی مارا دنبال کنید تا از آخرین اخبار شرکت مطلع گردید

Linked in Twitter Facebook